Thuốc ăn kiêng Keto: Tổng quan 2023. Ưu và nhược điểm, Đánh giá thực tế