Chế độ ăn kiêng Rina: Khám phá những lợi ích và rủi ro